Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Hội nghị được kết nối với 11.600 điểm cầu trong toàn quốc.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các chi bộ, đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 138 xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa.

Tại điểm cầu huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí nguyên Ủy viên BTV Huyện ủy, nguyên lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa XXII; Trưởng, phó các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Trung tâm chính trị huyện; Trưởng, phó các ban HĐND huyện và các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;  Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy. Hội nghị trực tuyến cũng được kết nối tại các điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị diễn ra trong ngày 21 và 22/7 với 4 chuyên đề về: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao; nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quết 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thực hiện quyền của chủ sở hữu thông qua việc quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng và quy định thời hạn sử dụng đất; quyết định giá đất; quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất không phải do người sử dụng đất tạo ra…

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường...

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ, hội viên biểu nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới định hướng của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới… Đặc biệt là yêu cầu, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị.

Hoài Thu - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục