Ghi nhận từ Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 18/9, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, quan tâm của cấp ủy, các tổ chức Đảng và sự nỗ lực, trách nhiệm của các thi sính, góp phần để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham gia Hội thi có 15 thí sinh đến từ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện, đơn vị lực lượng vũ trang huyện. Các thí sinh dự thi đã lựa chọn những vấn đề quan trọng của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung, quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển; định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam;… Các giải pháp tập trung thực hiện các khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, trọng tâm là phát triển nông lâm, nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới; giải pháp chủ yếu về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng…

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Các nội dung văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được các thi sinh cụ thể hóa thành bài thi thuyết trình, có sưu tầm tư liệu, dẫn chứng minh họa cho chuyên đề để người nghe dễ hiểu, dễ tiếp thu và hiểu sâu sắc hơn về các nghị quyết; thể hiện việc nắm vững và làm chủ kiến thức, nội dung cơ bản của chuyên đề, gắn trách nhiệm của bản thân trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, hội thi cũng ghi nhận sự đổi mới về phương pháp thuyết trình; phong cách thuyết trình của thí sinh tự tin, có điểm nhấn trong ngữ điệu, tạo sự chú ý, lôi cuốn người nghe, hầu hết không bị lệ thuộc quá vào văn bản; thời gian thuyết trình đảm bảo theo quy định; là dịp giúp cho đội ngũ báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng những báo cáo viên xuất sắc, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của các báo cáo viên. 

Thí sinh trình bày phần thi trong Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII huyện Chiêm Hóa năm 2021 đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung các văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

    

Ban Tổ chức trao giải cho các thi sinh đạt thành tích trong Hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cho các thi sinh đạt thành tích; đồng thời lựa chọn thí sinh tiêu biểu nhất đại diện cho huyện Chiêm Hóa tham gia vòng thi chung kết Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021./.

Tài Tùng - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục