MTTQ xã Tân Thịnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”

Ngày 26/8, tại nhà văn hóa thôn Làng Bục, UBMTTQ xã Tân Thịnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”.

Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng mô hình tự quản thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa” tại xã Tân Thinh.

 Với mục tiêu trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện thí điểm 2 mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Từ năm 2021, đến hết năm 2025, mỗi năm có thêm 2 khu dân cư thực hiện mô hình tự quản về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa. Đến năm 2025, phấn đấu có trên 95% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện việc phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Tại Hội nghị Ban công tác MTTQ các thôn bản đã Ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “Chiêm Hóa chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Ngay sau hội nghị  MTTQ xã Tân Thịnh đã tổ chức ra quân thu gom, phân loại rác thải tại tuyến đường khu vực trung tâm xã.

Các lực lượng tham gia thu gom, phân loại rác thải tại tuyến đường khu vực trung tâm xã. 

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, các hộ gia đình phân loại, lựa chọn hình thức xử lý rác thải hữu cơ và thu gom rác thải vô cơ phù hợp, đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tự đầu tư để thực hiện mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình, như: vận động các hộ có vườn tự đào hố để xử lý rác hữu cơ thành phân bón góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục