Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm năm 2019

Sáng ngày 21/5, UBND huyện phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đại biểu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Ban chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm các cấp trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới về an toàn thực phẩm năm 2019.

Hội nghị đã tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm gồm: Nghị định số 115 ngày 04/9/2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; Nghị định số 155 ngày 12/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Tại hội nghị, các Đại biểu tham dự cũng đã thảo luận nhằm giải đáp những thắc mắc trong việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Chia sẻ, trao đổi những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, quản lý an toàn thực phẩm.

Hôi nghị nhằm góp phần trang bị thêm kiến thức và những quy định mới trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực quản lý của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm các cấp, huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia quản lý, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục