Chiêm Hóa phát huy vai trò người uy tín

Chiêm Hóa là huyện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy để người dân nắm chắc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở là rất quan trọng. Thời gian qua, những Người có uy tín trên địa bàn huyện đã có những đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Ma Văn Tái luôn tìm cách giúp bà con thay đổi những phương thức sản xuất hiệu quả hơn.

Đối với người dân huyện Chiêm Hóa, Người uy tín có vai trò quan trọng trong cộng đồng. Họ là những người tiên phong trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là những tấm gương để người dân học tập và làm theo. Ông Ma Văn Tái, thôn Pù Đồn, xã Minh Quang nguyên là cán bộ văn phòng ủy ban huyện Chiêm Hóa. Sau khi về nghỉ hưu ông được bầu làm Bí thư Chi bộ và nhiều vị trí công tác khác trước khi trở thành người uy tín. Ông Tái được nhân dân biết đến là người luôn tích cực tham gia các phong trào của thôn bản, đặc biệt là các nội dung về xây dựng nông thôn mới và giúp người dân trong thôn thoát nghèo. Ông chia sẻ thêm, thấy cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, ông luôn trăn trở, tìm cách giúp bà con thay đổi những phương thức sản xuất hiệu quả hơn. Ông vận động bà con tham gia những lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là đưa lạc vụ đông vào sản xuất. Năm 2018, thôn Pù Đồn đã có 05 hộ vươn lên thoát nghèo, mục tiêu năm 2019, thôn Pù Đồn giảm thêm 7 hộ, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 25/79 hộ.

Ngoài việc giúp đỡ bà con phát triển kinh tế, những Người có uy tín còn là cầu nối đưa chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần với nhân dân. Đóng góp vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng nông thôn mới. Những Người uy tín là người bản địa nên luôn hiểu được những phong tục, tập quán của địa phương. Trong thôn hễ có gia đình nào có mâu thuẫn, hay có công việc thì Người uy tín luôn có vai trò rất quan trọng trong việc là cầu nối, sự gắn kết, lắng nghe tâm tư của nhân dân để tìm ra mấu chốt của vấn đề để cùng Chi bộ, các đoàn thể thôn bản tìm cách giải quyết cụ thể mọi công việc. Nhờ vậy mà nhiều năm liền trong thôn không xảy ra tranh chấp, xung đột phải nhờ đến cấp xã giải quyết.

Huyện Chiêm Hóa hiện có trên 78% là đồng bào dân tộc thiểu số, có 335 người có uy tín được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Những người có uy tín được người dân bình chọn là những người mẫu mực, có lối sống lành mạnh, có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và có khả năng tác động, thuyết phục bà con thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chính sách dân tộc được ban hành. Người có uy tín còn là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, tạo khí thế sôi nổi để bà con địa phương cùng tham gia, hưởng ứng. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, người uy tín đã cùng chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia góp công, góp của xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn. Chỉ tính riêng trong năm 2018, huyện đã làm mới 52 km đường bê tông nông thôn, lắp đặt 53 km kênh mương nội đồng, xây dựng 25 nhà văn hóa thôn, sửa chữa 699 công trình thủy lợi. Cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 25,87% xuống còn 21,12%.

Có thể nói thời gian qua, người uy tín trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

                                                                      

 

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục