Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo xã Hùng Mỹ năm 2019

Sáng 23/8/2019, xã Hùng Mỹ đã tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo năm 2019. Tới dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, đại biểu Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện; lãnh đạo xã cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo xã Hùng Mỹ năm 2019.

     Tham gia Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo năm 2019 xã Hùng Mỹ có 12 đội đến từ 12 thôn trên địa bàn xã là cán bộ, công nhân viên chức, nhân dân, học sinh đang lao động, học tập, công tác trên địa bàn xã. Mỗi thôn sẽ tuyển chọn từ 08 người trở lên tham gia liên hoan với chủ đề chào mừng các ngày lễ lớn, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hươmg đất nước, con người trong lao động sản xuất, trong công cuộc đổi mới đất nước tham gia các thể loại như hát múa, ngâm thơ, độc tấu các nhạc cụ, trong đó khuyến khích các tiết mục dân tộc như hát then, đàn tính... thể hiện theo hình thức đơn ca, song ca, đặc biệt là các tiết mục tự biên, tự diễn, các tiết mục dân tộc độc đáo. Có thể nói, Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo xã Hùng Mỹ năm 2019 đã tạo hiệu quả sâu rộng, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã tham gia và cổ vũ cho hội thi. Với các hình thức đa dạng, đan xen giữa văn nghệ và các tiểu phẩm tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, nhất là các chương trình, mục tiêu liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân như xây dựng các công trình vệ sinh nông thôn, bê tông hóa đường giao thông liên thôn, bê tông hóa kênh mương nội đồng... đã được thể hiện khéo léo, linh hoạt, sinh động, vừa thể hiện sức sáng tạo của các đội thi và có tính lan tỏa sâu rộng đến các đông đảo nhân dân tham gia cổ vũ cho liên hoan và hội thi.

 

 Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn tham gia. 

     Ồng Hoàng Văn Hình, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết, Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo năm 2019 xã Hùng Mỹ được tổ chức là lần đầu tiên xã tiến hành phối hợp 2 liên hoan và hội thi làm một, đây cũng là điều kiện để xã tiết thời gian và tăng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền đến đông đảo nhân dân trên địa bàn xã. Đồng thời đây cũng là dịp để xã tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc để văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Thu hút đông đảo quần chúng nhân dân các dân tộc trong toàn xã tham gia, tạo điều kiện cho các diễn viên trao đổi học tập kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương thực sự sôi nổi, khơi dậy và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố tình đoàn kết gắn bó trong nhân dân, góp phần bài trừ hủ tục lạc hậu, ngăn ngừa và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vui tươi lành mạnh, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa xã hội ở địa phương.         

    Liên hoan văn nghệ quần chúng và hội thi Dân vận khéo năm 2019 xã Hùng Mỹ đã thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã tham gia và cổ vũ. Ban Tổ chức đã trao các giải cho các tập thể, giải cho các tiết mục văn nghệ và giải tiểu phẩm cho các đội có thành tích xuất sắc tại hội thi. Đây cũng là cơ sở để Ban Tổ chức xã lựa chọn các tiết mục xuất sắc tham gia Liên hoan và Hội thi sắp tới trên địa bàn huyện./.

Một số tiết mục đặc sắc tại hội thi.

 

 

Tài Tùng - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục