Hiệu quả từ mô hình nuôi dê thương phẩm

Với lợi thế đồi núi có nguồn thức ăn tự nhiên đa dạng, vốn đầu tư ban đầu ít, đầu ra ổn định, những năm qua nhiều địa phương trên địa bàn huyện người ...

Tin xem nhiều

Phụ nữ Kim Bình thời kỳ hội nhập

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã luôn tích cực vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Với Hội liên hiệp phụ nữ xã Kim Bình, nhờ biết ...

Kết quả bước đầu từ mô hình trồng dưa chuột Nhật

Vụ Xuân năm 2022, Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Kim Bôi, tình Hòa Bình phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Chiêm Hóa và UBND các xã: Tân An, Hòa An, Tân Thịnh, Nhân Lý, Linh Phú và Kim Bình đưa cây dưa chuột Nhật vào ...