Trường THPT Đầm Hồng phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng ngày 23/9, Trường THPT Đầm Hồng phối hợp Công an huyện Chiêm Hóa tổ chức chương trình, "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục năm học 2019 - 2020" cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 500 em học sinh nhà trường.

         Các em học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật.

 Tại buổi tuyên truyền,  các em học sinh đã được cán bộ công an huyện  Chiêm Hóa,  phổ biến một số nội dung , thông tin liên quan về luật giao thông đường bộ: hướng dẫn, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ... ; tình hình an toàn giao thông; an ninh trật tự; phòng chống ma túy trên địa bàn huyện ...

 Thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh. Giúp các em nhận thức sâu sắc, đúng đắn hơn việc phải chấp hành các quy định của pháp luật./                       

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục