Chuyển biến trong công tác Thi hành án dân sự

Năm 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể, cán bộ, công chức, hoạt động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần quan trọng giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngay từ đầu năm, Chi cục đã tổ chức phát động cán bộ, công chức của đơn vị thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của ngành và địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Chi cục. Cùng với đó, Chi cục quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, tạo động lực cho cán bộ, công chức thi đua thực thi công vụ. Đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý, chức danh pháp lý.  Với mục tiêu hướng về cơ sở, đơn vị đã trực tiếp tổ chức thi hành với những vụ việc phức tạp; chỉ đạo các chấp hành viên tăng cường bám sát địa bàn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở động viên, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án; phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện, Viện Kiểm sát Nhân dân, Công an huyện, Ngân hàng cung cấp thông tin, giải quyết những vụ việc, khoản tiền tạm thu thi hành án, để thống nhất quan điểm chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa tổ chức thỏa thuận thi hành án tại Công ty Cổ phần khoáng sản và Công nghiệp Chiến Công.

Thời gian qua, với chức năng nhiệm vụ của mình, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa đã luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra. Kết quả, thực hiện quy định của pháp luật về công tác Thi hành án dân sự, Chi cục đã ra Quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các Bản án, Quyết định về dân sự của Tòa án đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành. Về việc: Chi cục đã nhận 708 Bản án, Quyết định; giải quyết 767 việc, trong đó số thụ lý mới 683 việc tăng 13,5% so với năm 2019. Số có điều kiện thi hành 696 việc, chiếm 91,4% trong tổng số phải thi hành; số thi hành xong 657 việc, tăng 16,4% so với năm 2019; đạt tỉ lệ 94,40%, vượt 12,4% so với chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao. Tổng số tiền giải quyết trên 110 tỷ 344 triệu đồng; số thụ lý mới là trên 107 tỷ đồng, tăng trên 104 tỷ so với năm 2019; số có điều kiện thi hành xong đạt tỉ lệ 95,45% (tăng 42%) so với năm 2019, vượt so với chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao là 54,45%. Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, đã giải quyết xong gần 600 việc với tổng số tiền trên 640 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải quyết 97,39% về việc, 93,90% về tiền. Đối với tình hình giải quyết các vụ việc có liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã thi hành được 02 việc với số tiền thu được trên 10 tỷ 810 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67% về việc và 10,4% về tiền.

Bên cạnh đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hoá duy trì thường xuyên việc tiếp công dân, từ đầu năm 2020 đến nay đã tiếp 96 lượt công dân với 96 vụ việc thuộc thẩm quyền đã được giải quyết xong. Với những kết quả trên, năm 2020 đơn vị đề nghị Bộ Tư pháp công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua của ngành Tư pháp và đề nghị Bộ trượng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chiêm Hóa.

Hải Hà - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục