Chiêm Hóa tăng cường tuyên truyền pháp luật cho người dân

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được huyện Chiêm Hóa triển khai và thực hiện có hiệu quả.

Để đảm bảo cho việc tuyên truyền, PBGDPL đến với người dân, từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đã tổ chức 323 buổi tuyên truyền miệng, hội nghị chuyên đề và hội nghị lồng ghép cho 40.590 lượt người; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 794 buổi, cho khoảng trên 80.000 lượt người nghe. Ngoài ra, tại mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học đều có tủ sách pháp luật, số đầu sách được trang bị tại mỗi tủ sách khoảng 100 - 500 đầu sách.

Đồng chí Phạm Văn Cầu, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang cho biết, tủ sách pháp luật của xã có nhiều đầu sách về các lĩnh vực như: Hành chính, dân sự, tư pháp, hình sự, đất đai, hôn nhân và gia đình... cùng với các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành. Tủ sách pháp luật đã giúp cán bộ, công chức xã tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu xử lý công việc. Ngoài ra, người dân khi có nhu cầu tìm hiểu về pháp luật cũng đến tìm đọc tham khảo.

Cán bộ kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn (Phúc Sơn) tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng,
Luật Lâm nghiệp cho người dân thôn Tầng, xã Phúc Sơn (Chiêm Hóa).

Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn, xã Phúc Sơn có nhiệm vụ bảo vệ hơn 9 nghìn ha rừng tự nhiên, chủ yếu là rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Phúc Sơn và xã Minh Quang. Vì vậy, việc tuyên truyền về Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp là việc làm thường xuyên của các cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn. Anh Cao Thế Duẩn, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm cửa rừng Phúc Sơn cho biết, ngoài việc thực hiện tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các cửa rừng, cán bộ trạm thường xuyên tuyên truyền cho người dân tại các buổi họp của xã, thôn, nhờ đó mà nhận thức của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng ngày càng được nâng cao.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL, công tác trợ giúp pháp lý cũng đã được huyện thực hiện hiệu quả thời gian qua. Những buổi trợ giúp pháp lý lưu động đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với nhân dân. Bà Hoàng Thị Thơm, thôn Cuôn, xã Hà Lang cho biết, đầu tháng 10 vừa qua, bà được tham gia buổi trợ giúp pháp lý do Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh và Phòng Tư pháp huyện tổ chức tại thôn. Tại đây, các lĩnh vực pháp luật mà người dân vướng mắc, yêu cầu trợ giúp như: Lĩnh vực đất đai, dân sự, hôn nhân gia đình, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, người khuyết tật, chế độ bảo hiểm xã hội... đã được các Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Theo Phòng Tư pháp huyện Chiêm Hóa, việc tuyên truyền pháp luật trên địa bàn huyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của nhân dân. Thông qua việc thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục