UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 thông qua

Ngày 11/11, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 thông qua.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện;  Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị; các đồng chí báo cáo viên pháp luật huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Chủ tịch UBND, cán bộ Công chức Tư pháp- Hộ tịch các xã, thị trấn.

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 thông qua.

Phát biểu khai mạc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện đã quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Pháp luật Việt Nam. Ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó quy định ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhằm động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước, cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. 

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Từ khi Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng, địa bàn như thông qua Hội nghị, tọa đàm, ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật lưu động, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… với phạm vi rộng khắp từ huyện đến thôn, tổ dân phố. Qua đó đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của huyện; giúp cho những chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến gần với người dân hơn và đi vào cuộc sống.

Tại Hội nghị, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức triển khai 08 văn bản Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật giám định Tư pháp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân yêu cầu: Ngay sau Hội nghị, chính quyền các địa phương tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung các văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức trực tiếp giao nhiệm vụ thi hành Luật; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật quy định mới cho đội ngũ cán bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân; nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các ý kiến của nhân dân, phản ứng của dư luận xã hội với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế... Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục thực hiện dạy và học pháp luật trong nhà trường bảo đảm phù hợp với các quy định Luật mới./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục