xây dựng nhà văn hóa ở xã Trung Hòa

Thời gian qua, thực hiện xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã phát huy nội lực ...

Tân Thịnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018, thời điểm này Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân ...

Tin xem nhiều

Xã Nhân Lý cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Từ một địa phương khó khăn của huyện Chiêm Hóa, xã Nhân Lý đã quyết tâm vươn lên xây dựng nông thôn mới. Mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng với ý chí, nỗ lực của chính quyền địa phương cùng toàn thể người dân, đến nay, xã Nhân Lý đã cơ bản ...

Xã Trung Hòa về đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương; tích cực tuyên truyền vận động người dân cùng chung tay xây dựng NTM.Trong những ngày cuối cùng của năm 2020, xã Trung Hòa đã cán đích xã nông ...

Hiệu quả nguồn vốn Nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện Quyết định số 62/2004QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng thực hiện Chiến lược Quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chiêm Hóa đã triển khai ...

Chiêm Hóa huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa

Huyện Chiêm Hóa rất chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa tại cơ sở và coi đây là nội dung cần tập trung thực hiện trong xây dựng nông thôn mới. Các nguồn vốn được huyện lồng ghép để thực hiện như vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây ...