Tin xem nhiều

Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; xử lý rác thải và chống rác thải nhựa năm 2020

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chiêm Hóa phối hợp với Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Nhân Lý, Trung Hòa tổ chức Hội nghị truyền thông chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); ...

Trung Hòa triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" được Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Trung Hòa triển khai thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.