Đảng viên ở Linh Phú nêu gương

Năm 2018, các chỉ tiêu, mục tiêu của xã Linh Phú (Chiêm Hóa) đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu xây dựng ...

Sức sống Kim Bình

Là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới sớm nhất trong tỉnh, sau hơn 3 năm về đích nông thôn mới, đời sống người dân xã Kim Bình (Chiêm Hóa) ...

Tin xem nhiều

Thường trực Huyện uỷ Chiêm Hóa làm việc với Đảng ủy xã Kim Bình về công tác triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưng

Ngày 12/3, Thường trực Huyện uỷ Chiêm Hóa làm việc với Đảng ủy xã Kim Bình về công tác triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặc trưnhg gắn với củng cố HTX nông, lâm nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây ...

Đảng viên ở Linh Phú nêu gương

Năm 2018, các chỉ tiêu, mục tiêu của xã Linh Phú (Chiêm Hóa) đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu xây dựng các công trình nông thôn mới. Đó là minh chứng cụ thể cho sự đồng tình, ủng hộ của người dân ...