Làng thợ xây ở Vinh Quang

Nghề thợ xây là công việc vất vả và có đôi phần nguy hiểm. Thế nhưng với nhiều người dân ở thôn Phong Quang, xã Vinh Quang (Chiêm Hóa), công việc ấy ...

Những tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đô thị văn minh, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã triển khai đến các cơ ...

Tin xem nhiều

Những tuyến đường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với đô thị văn minh, Hội LHPN huyện Chiêm Hóa đã triển khai đến các cơ sở Hội tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tiến hành trồng hoa ven đường để ...