Một năm nhìn lại hoạt động của Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa

Năm 2019, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa đã không ngừng xây dựng, phát triển vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân trong công cuộc xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới ở địa phương.

 Trong năm 2019, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng sâu rộng trong cán bộ, hội viên, góp phần tích cực đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện ngày càng phát triển toàn diện và bền vững. Xác định hỗ trợ, định hướng cho người nông dân phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân từ huyện đến cơ sở đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm cho phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, tạo tiền đề khích lệ, động viên hội viên hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, Hội Nông dân các cấp đã làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách làm của người nông dân mạnh dạn vay vốn đầu tư, xây dựng các mô hình mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các cấp Hội đã triển khai cho trên 14.000 hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi, kết quả qua bình xét có 6.942 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hỗ trợ, giúp đỡ 192 hộ hội viên với số tiền 169,7 triệu đồng và trên, 5.000 bó củi; hơn 6.000 ngày công lao động; trên 4.000kg gạo; giúp đỡ, ủng hộ 27 hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng với tổng số tiền 76,0 triệu đồng, 635 ngày công lao động và các hoạt động khác trị giá 14,8 triệu đồng

Lãnh đạo Hội nông dân huyện tuyên truyền cho hội viên nông dân về phát triển kinh tế từ chăn nuôi tại xã Tân An.

Song song với đó, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa còn làm tốt vai trò cầu nối giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với hội viên, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất. Đến nay, duy trì hoạt động của 125 tổ TK&VV với Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ trên129 tỷ 600 triệu; phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Chiêm Hóa và huyện Lâm Bình thành lập 130 tổ liên kết vay vốn với trên 3.700 thành viên tham gia có tổng dư nợ gần 217 tỷ đồng; vận động Quỹ hỗ trợ nông dân được 403 triệu đồng, đồng thời quản lý có hiệu quả 3,8 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, tạo điều kiện cho 153 hộ Hội viên vay để thực hiện 15 dự án chăn nuôi tại 15 xã trên địa bàn. Từ nguồn vón vay ưu đãi và các nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, trong năm 2029 đã hỗ trợ 93 hộ hội viên nghèo làm nhà, sửa nhà; trực tiếp giúp đỡ trên 300 hộ hội viên nghèo thoát nghèo.

Đặc biệt, xác định rõ vai trò chủ thể của cán bộ, hội viên trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã vận động hội viên phát huy nội lực, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong năm qua, các cấp Hội đã vận động hội viên xây dựng mới 58 hầm bể biogas, gần 5.000 công trình nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi; xây dựng được 28 mô hình về bảo vệ môi trường; vận động hội viên đóng góp trên 1,6 tỷ đồng, trên 8.400 ngày công lao động, xây dựng 16 nhà văn hóa thôn, làm mới hơn 34 km đường bê tông giao thông nội đồng, lắp đặt 59 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Bên cạnh đó, hội viên nông dân các địa phương cũng đã tự nguyện hiến trên 8.700 m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, hội viên và nhân dân thường vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khuôn viên, nhà ở bảo đảm xanh, sạch, đẹp.Với những nỗ lực và kết quả đạt được , năm 2019, có 23 cơ sở Hội xếp loại vững mạnh, đạt tỷ lệ 88,5%

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm mới 2020, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa tiếp tục phát huy vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng nông thôn mới; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức và hành động; tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tăng cường phối hợp, liên kết với các ngành, các cơ quan, các tổ chức kinh tế xã hội… để hỗ trợ nông dân ngày càng tốt hơn về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, công nghệ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự  suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện, Hội Nông dân tỉnh và sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền các cấp cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, hội viên, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020./.

Hải Hà- Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục