Tiếp tục thực hiện Đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa” trong vụ Xuân 2020

Tiếp tục thực hiện Đề tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa”, trong vụ xuân 2020, thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn tiến hành gieo trồng 2ha. Đến thời điểm này, cơ bản diện tích lạc đã gieo trồng xong, đảm bảo đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách Đề tài.

Gia đình ông Phạm Đức Thế, Trưởng thôn là một trong 15 hộ thôn Bản Cậu tham gia thực hiện Đề tài trong vụ xuân 2020 với diện tích 2.000m2. Ông Thế cho biết, khi có Đề tài Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa, ông và bà con trong thôn rất phấn khởi tham gia. Tuy đã có nhiều năm trồng lạc và giống chủ yếu vẫn là L14 nhưng đã qua nhiều năm sản xuất do đó đã bị thoái hóa, vì vậy năng suất, chất lượng kém, hiệu quả kinh tế chưa cao. Trong quá trình gieo trồng từ ngày 10 – 15/01, ông và các hộ gia đình tham gia Đề tài đã chủ động thu hoạch nhanh gọn diện tích trông cây vụ đông, chọn ruộng có đất canh tác tốt, bằng phẳng, đầy đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu, sạch cỏ dại, sạch sâu bệnh, đảm bảo cách ly với các ruộng trồng lạc khác để tiến hành các bước gieo trồng theo đúng hướng dẫn kỹ thuật.

Gieo trồng giống lạc L14 tại thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn.

Theo kế hoạch, Đề tài Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa thực hiện trong 30 tháng, từ tháng 4/2019 – 9/2021. Trong vụ Hè thu và vụ đông 2019, Đề tài thực hiện tại thôn Bản Chỏn với tổng diện tích 5.000m2. Trong quá trình tham gia thực hiện, huyện đã chỉ đạo cán bộ kỹ thuật  hướng dẫn hộ thực hiện mô hình thường xuyên theo dõi, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho mô hình đảm bảo mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo năng suất, sản lượng mục tiêu đã đề ra.

Lạc là một cây công nghiệp ngắn ngày điển hình trong hệ thống canh tác của huyện Chiêm Hóa. Giống lạc L14 tại huyện Chiêm Hóa đã và đang được sử dụng từ nhiều năm và khá rộng rãi tại các xã trồng lạc trong huyện. Hàng năm toàn huyện gieo trồng trên 2.600 ha (vụ Xuân trên 1.900 ha, vụ Hè Thu trên 760 ha), sản lượng lạc hàng năm trên 8.500 tấn. Tuy nhiên, diện tích gieo trồng, năng suất cũng như hiệu quả kinh tế của cây lạc chưa đạt mục tiêu đã đề ra. Nguyên nhân chính là giống lạc L14 (chiếm tới 90% diện tích trồng)  trên địa bàn đã qua nhiều năm sản xuất, chưa được chọn lọc, phục tráng do đó đã bị thoái hóa, vì vậy năng suất, phẩm cấp, chất lượng kém, hiệu quả kinh tế thấp…Vì vậy nghiên cứu phục tráng giống, hoàn thiện kỹ thuật canh tác giống lạc L14 tại huyện Chiêm Hóa là một giải pháp quan trọng và cấp thiết nhằm tiến hành đồng bộ các giải pháp về sản xuất lạc tại địa phương./.

Tài Tùng – Quang Huy

Tin cùng chuyên mục