Linh Phú khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp

Đảng bộ xã Linh Phú hiện có 178 đảng viên tham gia sinh hoạt. Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung triển đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Phú lần thứ XXII, đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 là đẩy mạnh phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu câu trồng vật nuôi, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đã đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng xã Linh Phú ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm; nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất ruộng đạt 95 triệu/ha; duy trì ổn định diện tích chè, phát triển diện tích cây ăn quả, cây chuối tây; giải quyết việc làm cho 1.250 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5%/năm.

Vườn cây cam chanh của gia đình chị Hoàng Thị Tám, thôn Lung Luề đem lại thu nhập 150 triệu/năm.

Để từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa thực hiện các nội dung Nghị quyết. Trong đó, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện các mục tiêu nghị quyết. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ quán triệt kết quả Đại hội, nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các chi bộ căn cứ nghị quyết và tình hình thực tế của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao để lập chương trình công tác. Nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã phân công cấp ủy viên phụ trách cơ sở, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện, một trong những nhiệm vụ trọng tâm xã chú trọng thực hiện ngay sau Đại hội là tuyên truyền, vận động nhân dân: Tập trung phát triển kinh tế, đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn Khuổi Hóp có 40 hộ gia đình, hiện nay ngoài phát triển cây chè, người dân trong thôn còn đẩy mạnh phát triển trồng rừng. Hiện toàn thôn có gần 200 ha rừng, các hộ trong thôn đều có ít nhất từ 1-2ha, hộ nghiều có tới vài chục ha rừng trồng, chủ yếu là cây keo. Nhiều diện tích rừng của bà con đã chuẩn bị cho thu hoạch. Cùng với đó, thôn cũng tích cực triển khai thực hiện các dự án nuôi lợn, nuôi trâu vỗ béo. Gia đình chị Hà Thị Nhịp, là một trong 7 hộ đầu tiên của xã Linh Phú tham gia thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu thịt an toàn sinh học liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm (quy mô liên xã) từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện triển khai thực hiện tại 2 xã Linh Phú và Yên Lập. Với 4 con trâu được nhập về, sau hơn 2 tháng chăn nuôi đàn trâu của gia đình chị phát triển tốt, mô hình rất phù hợp với điều kiện của gia đình. Theo chị Nhịp, trong thời gian tới gia đình chị chắc chắn sẽ tiếp tục duy trì văng số lượng đàn trâu, cùng với đó dự kiến sẽ đầu tư nuôi dê thương phẩm để tăng thêm thu nhập cho gia đình. 

Với những giải pháp sát với thực tế địa phương, sự nỗ lực của mỗi người dân, Linh Phú phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thấm sâu vào cuộc sống từ đó là cơ sở để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết đề ra./.

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục