Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đưa Nghị quyết đến với cuộc sống hội viên

Những năm qua, Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã vận dụng có hiệu quả Nghị quyết của các cấp hội vào thực tế điều kiện của địa phương; tích cực vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập hộ gia đình. Từ các cơ chế, chính sách phù hợp đã khuyến khích hội viên nông dân ở Phúc Thịnh đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế ngày càng ổn định và bền vững.

Khoảng 2 năm trở lại đây, nhận thấy phát triển kinh tế từ chăn nuôi trâu đem lại giá trị kinh tế cao, lại phù hợp với điều kiện của gia đình nên ông  Nguyễn Văn Hệ, thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh đã mạnh dạn đầu tư vào nuôi trâu sinh sản. Năm 2020, Hội Nông dân xã tổ chức thành lập tổ hội nghề nghiệp nuôi trâu sinh sản theo Nghị quyết số 04 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc xây dựng các tổ hội, chi hội nghề nghiệp. Tổ hội nghề nghiệp được thành lập là điều kiện để các thành viên được tham gia nhiều hoạt động như tập huấn về kỹ thuật về nuôi trâu sinh sản, tham quan các mô hình thực tế từ nhiều địa phương khác nhau, đặc biệt, các hội viên được cùng chia sẻ kinh nghiệm về cách lựa chọn giống, phối giống, từ cách chăn nuôi, chăm sóc đến phòng dịch bệnh.. Với quyết tâm cao, nỗ lực chăm sóc và kiễn thức được tập huấn nên hiện nay đàn trâu của gia đình ông Hệ đang phát triển tốt. Với số lượng 05 con trâu trong đó có 03 con trâu cái sinh sản, những năm tới sẽ đem lại nguồn thu khá về cho gia đình.

Các hội viên tổ hội nghề nghiệp nuôi trâu sinh sản tham quan mô hình nuôi trâu sinh sản của gia đình ông Nguyễn Văn Hệ, thôn Hòa Đa, xã Phúc Thịnh.

Hội Nông dân xã Phúc Thịnh hiện có trên 850 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 11 chi hội thôn bản. Xác định công tác phát triển chăn nuôi là một trong những hướng đi trọng tâm của địa phương, Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương; đưa Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào thực tế đời sống của hội viên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng cho hội viên đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, đặc biệt là đàn trâu; phối hợp với các ban ngành của từ tỉnh đến huyện mở các lớp tập huấn để giúp hội viên, người chăn nuôi nắm bắt các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức đi tham quan các mô hình hay, cách làm mới trong chăn nuôi để áp dụng vào chăn nuôi của gia đình.

Hiện nay, đàn gia súc của xã Phúc Thịnh  luôn được duy trì trên 3.000 con, trong đó đàn trâu bò trên 600 con, sản lượng thịt thương phẩm xuất chuồng hàng năm đạt 320 tấn. Từ các mô hình phát triển kinh tế gia đình của hội viên Hội Nông dân xã Phúc Thịnh đã tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 36 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ hội viên khá giàu chiếm trên 70%, hội viên nghèo hiện còn 17 hộ, chiếm 1,9%. Đời sống vật chất tinh thần của hội viên nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. 

Vận dụng có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vào điều kiện cuộc sống thực tế của hội viên dựa trên lợi thế của địa phương là một hướng đi đúng đắn, không chỉ giúp hội viên nông dân xã có nguồn thu nhập ổn định từ chăn nuôi, sản xuất mà còn tạo ra hướng đi bền vững trong phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục