Chiêm Hóa tập trung thu hoạch lúa xuân

Vụ xuân này, toàn huyện Chiêm Hóa gieo cấy 3.950ha, trong đó lúa lai trên 1.900 ha. Hiện nay lúa đã chín rộ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhân dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa huy động nhân lực, phương tiện ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa và triển khai ngay sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ.

Là một trong những xã luôn đi đầu trong sản xuất, những ngày này khắp các xứ đồng, nhân dân xã Yên Nguyên đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ xuân và chuẩn bị các điều kiện cần thiết bắt tay ngay vào sản xuất mùa. Thời điểm này, trên địa bàn xã có 10 máy gặt đập liên hoàn nên đã góp phần đẩy nhanh được tiến độ thu hoạch. Đến nay xã Yên Nguyên đã thu hoạch được trên 200 ha lúa. Cũng như nhiều hộ gia đình khác trong xã, để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân, cũng như khắc phục việc thiếu lao động trong những ngày mùa, gia đình anh Nguyễn Quang Toàn, thôn Cầu Cả đã thuê máy gặt để thu hoạch toàn bộ diện tích trên 1.000m2 lúa của gia đình. Ngay sau khi thu hoạch xong, gia đình anh tiến hành cày lật đất ngay để chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.

Người dân xã Yên Nguyên sử dụng máy gặt đập liên hoàn để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.

 Vụ xuân năm nay xã Hùng Mỹ  gieo cấy trên 206 ha lúa. Tính đến thời điểm này nhân dân trong xã  đã thu hoạch được trên 70% diện tích. Anh Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết: Để đảm bảo cho sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch, xã đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn cùng với đội ngũ cán bộ khuyến nông xuống thôn, bản bám sát cơ sở nắm tình hình, tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân. Hiện nay xã vẫn đang tiếp tục đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, phấn đấu sẽ hoàn thành thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa xuân trước ngày 30/5, kịp thời bắt tay vào sản xuất vụ mùa đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất. 

Tại xã Hùng Mỹ người dân cũng sử dụng cơ giới hóa để thu hoạch lúa nhằm đảm bảo khung lịch thời vụ.

Tính đến hết ngày 25/5, toàn huyện đã thu hoạch được trên 2123 ha lúa. Nhiều xã có tiến độ thu hoạch nhanh như: Yên Nguyên, Hòa Phú, Hùng Mỹ... Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch số diện tích lúa xuân còn lại, thực hiện thu hoạch đến đâu khẩn trương bố trí nhân lực, vật lực làm đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ sản xuất vụ mùa đảm bảo đúng khung thời vụ, chỉ đạo về cơ cấu thời vụ, kỹ thuật thâm canh các giống lúa để đạt năng suất cao, tổ chức rà soát diện tích đến từng hộ, từng cánh đồng để xác định diện tích gieo mạ, cấy trà lúa sớm.       

Cùng với sự chỉ đạo tích cực của chính quyền địa phươg, sự chủ động của nhân dân, huyện Chiêm Hóa sẽ hoàn thành thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân trong thời gian sớm nhất, khẩn trưởng đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa đảm bảo diện tích trong khung thời vụ tốt nhất. Theo kế hoạch, vụ mùa năm 2020, toàn huyện sẽ thực hiện giao cấy 5.480 ha lúa; cây ngô 1.250 ha, cây lạc 885 ha và một số cây màu khác, nhân dân gieo mạ tập trung từ ngày 01/6 kết thúc 10/6/2020./.

Huy Dương - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục