Tân An chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ mùa

Sau khi kết thúc việc thu hoạch toàn bộ diện tích lúa vụ xuân, nhân dân ở 11 thôn bản của xã Tân An đã chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2020.

 Nét mới trong sản xuất vụ mùa ở xã Tân An năm nay mỗi một thôn sẽ thực hiện một mô hình gieo cấy cùng trà, cùng giống trên cùng một xứ đồng với tổng diện tích trên 15 ha, theo đó giống lúa sẽ do các nhóm hộ thực hiện mô hình lựa chọn sao cho phù hợp với từng chân ruộng và cho năng suất cao. Riêng tại thôn An Thịnh, chính quyền xã sẽ hỗ trợ 100% giống lúa BC 15 cho 11 hộ dân tham gia mô hình cấy cùng trà, cùng giống trên cùng một xứ đồng với tổng diện tích gieo cây 1,5 ha/45 kg giống lúa. Gia đình bà Hà Thị Xoan là một trong các hộ dân của thôn An Thịnh tham gia mô hình này cho biết: gia đình bà vừa hoàn thành việc gieo mạ đảm bảo cho diện tích cấy 1.400m2, hiện nay đang tập trung cày bừa chờ mạ đủ tuổi sẽ tiến hành cấy đồng loạt.

Nhân dân tập trung làm đất và gieo mạ để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ mùa.

Tại thôn Tân Hội, 100% các hộ dân đã hoàn thành gieo mạ đảm bảo gieo cấy cho trên 35 ha, với các giống lúa chủ yếu như Bắc Thịnh, HT 9, Nhị ưu 838. Hiện nay cả thôn đang tập trung đưa toàn bộ cơ giới hóa vào sản xuất, đẩy nhanh tiến độ làm đất, đồng thời người dân cũng tiến hành thu dọn rác quanh khu vực phai đập, chủ động nạo vét kênh mương khơi thông dòng chảy nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất.

Ông Hoàng Minh Tiền, thôn Tân Hội chủ động nạo vét kênh mương để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất

Ông Ma Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An cho biết: Vụ mùa năm nay xã Tân An phấn đấu gieo cấy 352 ha, trong đó có 161 ha lúa lai. Tính đến hết ngày 2/6, nhân dân đã cày bừa, làm đất được khoảng gần 90% diện tích. Các Hợp tác xã trên địa bàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể tập huấn cho người về kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc và bảo vệ lúa mùa; chú trọng, thực hiện tốt các khâu dịch vụ phục vụ như cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất cho nông dân; vận động nhân dân khơi thông các dòng chảy, dọn dẹp cỏ dại trên các lòng kênh mương đảm bảo tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất lúa mùa. Trước mắt xã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân ngâm ủ, gieo mạ và chăm sóc các trà mạ đã gieo vãi đảm bảo đủ cấy theo kế hoạch, chủ động phương án chuẩn bị giống dự phòng, sẵn sàng khắc phục hậu quả do thiên tai xảy ra (nếu có). 

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục