Chiêm Hóa nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tại địa phương, hướng vào các mô hình dự án thiết thực.

Trong những năm qua, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi và phát triển kinh tế - xã hội được cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa quan tâm chú trọng triển khai thực hiện tại địa phương. Nhiều mô hình, dự án đã phát huy hiệu quả góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sồng của người dân.

Những năm gần đây huyện đã chủ động đề xuất chủ trì thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh như: dự án Xây dựng và phát triển thương hiệu đối với sản phẩm "Bánh gai Chiêm Hóa”, dự án Xây dựng và phát triển thương hiệu “Rượu chuối Kim Bình” do Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì; dự án: Chọn lọc, khôi phục và phát triển đàn vịt bầu tại 03 xã Hùng Mỹ, Yên Lập và Kiên Đài huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang do Trạm Khuyến nông huyện chủ trì; đề tài nghiên cứu bảo tồn các làn điệu hát Then, hát Cọi tại thôn An Thịnh xã Tân An, huyện Chiêm Hóa gắn với việc xây dựng “Làng văn hóa du lịch” do Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì. Các đề tài, dự án sau triển khai thực hiện đã mang lại một số kết quả khả quan như chất lượng sản phẩm ngày càng được quan tâm chú trọng, thị trường tiêu thụ sản phẩm được mở rộng,…

Mô hình nuôi vịt bầu tại xã Hùng Mỹ.

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học công nghệ được huyện chú trọng triển khai, thực hiện các mô hình, dự án mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực và được nhân dân nhân ra diện rộng như: Xây dựng mô hình liên kết trồng cây dược liệu (cây khôi nhung) dưới tán rừng sản xuất xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang do HTX nông lâm nghiệp xã Hùng Mỹ chủ trì; mô hình trồng lạc che phủ nilon, mô hình trình diễn áp dụng các giống lúa, giống ngô mới do Trạm Khuyến nông thực hiện.

Trong năm 2019 huyện tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh như: Đề tài: Nghiên cứu phẫu thuật nội soi viêm phúc mạc ruột thừa bằng phương pháp vô cảm gây tê tủy sống tại Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa, do Trung tâm Y tế huyện chủ trì; đề tài: Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại huyện Chiêm Hóa, do Trung tâm Dịch vụ nông lâm nghiệp huyện chủ trì; đề tài: Nghiên cứu khôi phục, bảo tồn cây Lôi khoai lá đỏ và cây Lim xẹt hoa vàng để phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn 03 huyện Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, do Hạt Kiểm lâm huyện chủ trì. Triển khai thực hiện 03 mô hình dự án cấp cơ sở: Mô hình Dự án: Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả (cây Hồng giòn) trên địa bàn các xã Hùng Mỹ, xã Kiên Đài và xã Bình Phú, do UBND các xã Hùng Mỹ, Kiên Đài, Bình Phú chủ trì; dự án nâng cao tỷ lệ sinh sản và cải tạo tầm vóc đàn trâu bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2019-2021, do Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Sở Khoa học và Công nghệ thăm mô hình trồng cây dược liệu (Cây khôi nhung) tại xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Song song việc nghiên cứu, ứng dụng các đề tài KHCN vào sản xuất và đời sống, công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cũng được các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh tập trung thực hiện như hướng dẫn nhân dân kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn theo tiêu chuẩn VIETGAP trong trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi (cam, bưởi, chanh); hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cỏ phục vụ chăn nuôi trâu, bò; hướng dẫn công tác phòng chống dịch bệnh, đói rét cho gia súc trong mùa đông, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; một số tiến bộ kỹ thuật mới về nông, lâm, thuỷ sản; hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo phương pháp 4 đúng và thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng,... Qua đó, giúp bà con nông dân nắm vững kỹ thuật và tự phát triển kinh tế tại địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động ứng dụng, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ KHCN trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn do công nghệ sản xuất mới đòi hỏi chi phí đầu tư lớn so với kinh phí sự nghiệp KHCN được cấp của huyện, năng lực của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức, cá nhân còn hạn chế, chưa đủ khả năng thực hiện nghiên cứu khoa học và công nghệ, chủ yếu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ... Để từng bước khắc phục tồn tại này, trong  thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo chính quyền cơ sở, ngành chức năng của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng tiến bộ KH&CN vào sản xuất nông nghiệp với nội dung thiết thực, phù hợp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; xác định, lựa chọn tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất và cây trồng, vật nuôi phù hợp nhất với điều kiện thực tiễn của huyện nhằm xây dựng vùng sản xuất chuyên canh tạo ra chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, nhân rộng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tập huấn, nâng cao kiến thức và khả năng tiếp nhận kết quả tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân; giới thiệu các tiến bộ, các mô hình sản xuất, các giống cây trồng, vật nuôi khi đưa vào sản xuất thực tế mang lại hiệu quả cao. Đặc biệt, tập trung đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các mô hình vào thực tế sản xuất, đời sống tại địa phương để góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của huyện Chiêm Hóa./.

 

         

 

 

Đặng Thị Mai - Phòng Kinh Tế Hạ Tầng

Tin cùng chuyên mục