UBND huyện Chiêm Hóa đối thoại với doanh nghiệp

Ngày 16/7, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Hiệp Hội doanh nghiệp huyện; các doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện về các cơ chế, chính sách, danh mục dự án thu hút đầu tư phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện và triển khai nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2019; Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp khi hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở kết quả, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từ đầu năm đến nay, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các doanh nghiệp, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận cùng đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Qua rà soát, nghiên cứu, tổng hợp xây dựng danh mục các dự án trên địa bàn huyện, hội nghị đã cung cấp thông tin về các dự án mời gọi đầu tư trong năm 2019 cho các doanh nghiệp. Với tổng số 14 dự án, trong đó, lĩnh vực văn hóa du lịch 03 dự án; giáo dục 02 dự án, sản xuất công nghiệp 08 dự án; thương mại 01 dự án với tổng nguồn vốn dự kiến 33.000 USD.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện Uỷ, Chủ tịch UBND huyện khẳng định, huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án. Đối với các cơ quan, đơn vị huyện tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 19 của UBND huyện về tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đã đề ra; phối hợp với các sở ban, ngành tỉnh tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp sớm đi vào sản xuất, tạo ra sản phẩm trên địa bàn. Tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể, phát triển công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Đối với các doanh nghiệp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, đầu tư các công trình; Hiệp Hội doanh nghiệp Chiêm Hóa nâng cao vai trò, hướng dẫn, vận động doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, từ các công trình xây dựng cơ bản đến du lịch, thương mại, sản phẩm gắn với hàng nông nghiệp của huyện. Mong muốn Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, quảng bá tiềm năng thế mạnh của huyện Chiêm Hóa để đầu tư các dự án phát triển trên địa bàn huyện./.

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục