Đoàn kiểm tra, đánh giá Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang làm việc tại huyện Chiêm Hóa

Chiều ngày 10/12, Đoàn kiểm tra, đánh giá Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện Chiêm Hóa nhằm đánh giá kết quả Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tại huyện Chiêm Hóa. Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, đánh giá Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện Chiêm Hóa.

Đoàn kiểm tra, đánh giá Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang làm việc tại huyện Chiêm Hóa.

Đoàn kiểm tra, đánh giá Phổ cập giáo dục – Xóa mù chữ tỉnh Tuyên Quang ghi nhận năm 2019, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Chiêm Hóa đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện đạt kết quả tốt, trọng tâm là việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ và công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tăng cường huy động, duy trì học sinh đến lớp đảm bảo tỷ lệ huy đồng trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt 99,86%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%. Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, huy động và duy trì 100% học sinh từ 6-14 tuổi học các lớp tiểu học. Thực hiện nghiêm công tác tuyển sinh THCS, huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6, nâng cao chất lượng dạy học để hạn chế học sinh lưu ban ở bậc THCS. Năm 2019, huyện đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng phổ cập như: chỉ đạo thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, đặc biệt là các em ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mạng lưới trường, lớp từng bước được củng cố, phát triển, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em trong độ tuổi đến trường. Cơ sở vật chất đước đầu tư xây dựng theo hướng trường đạt chuẩn Quốc gia và nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu cho công tác dạy và học. Năm 2019, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí xây mới và tu sửa cho 10 đơn vị trường học với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng, trong đó vốn từ nguồn xã hội hóa trên 6,5 tỷ đồng. Số phòng học trên 01 lớp đạt yêu cầu đề ra. Công tác xây dựng, quy hoạch và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó: Tỷ lệ giáo viên trên lớp đối với bậc học mầm non là 1,62GV/lớp; cấp tiểu học 1,28GV/lớp và cấp THCS là 1,98GV/lớp; 100% số giáo viên được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 100% số giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo; 100% số giáo viên đạt yêu cầu chuẩn nghề nghiệp; các xã thị trấn phân công đủ cán bộ theo dõi công tác PCGD, XMC; đảm bảo huy động đủ số người tham gia theo dõi công tác phổ cập giáo dục, XMC tại địa phương được phân công…

Kết luận tại buổi làm việc, đối chiếu với Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định điều kiện đảm bảo và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, đoàn kiểm tra kết luận: Huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn PCGD MN cho trẻ 5 tuổi năm 2019; đạt chuẩn PCGD Tiểu học mức độ 3 năm 2019; đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2 năm 2019 và đạt chuẩn mức độ 2 năm 2019./.

 

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục