MTTQ huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ giao nhận đồ dùng, đồ chơi cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện

Trong thời gian vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã tổ chức Lễ giao nhận đồ dùng, đồ chơi, của các nhóm trẻ cho các trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Ủy Ban MTTQ huyện Chiêm Hóa giao đồ dùng, đồ chơi cho trường Mần non xã Nhân Lý.

          Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho việc huy động trẻ đi nhà trẻ: 26/26 xã, thị trấn duy trì triển khai các giải pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả để tăng tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn. Tính đến 18/11/2019 số tiền vận động trên địa bàn huyện được 699,2 triệu đồng. Ủy ban MTTQ huyện đã chuyển số tiền trên vào nguồn ngân sách huyện để hỗ trợ mua sắm 17 danh mục đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm trẻ thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện với số tiền 745.420.000 đồng. (trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2019 là 65.420.000 đồng; nguồn đóng góp xã hội hóa là 680.000.000 đồng). Hiện nay các trường Mầm non trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc nhận các đồ dùng đồ chơi, phục vụ giảng dạy và vui chơi của các cháu. Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong việc thực hiện NQ 73 của BTV Tỉnh ủy, đã góp phần nâng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ huyện Chiêm Hóa đạt 33,9% ./.

 

Huy Dương - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục