Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa kiểm điểm tiến độ chuẩn bị cho đại hội điểm tại Đảng bộ xã Hòa Phú

Ngày 18/3/2020, Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và kiểm điểm tiến độ chuẩn bị đại hội của Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

 Đảng bộ xã Hòa Phú được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn làm điểm tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức vào ngày 08 và 09/4/2020. Đến nay, các nội dung công việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Quá trình chuẩn bị đại hội điểm đã gắn với đẩy mạnh hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đề ra. Các văn bản, văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Hòa Phú lần thứ XX được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, quy định.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc tại Đảng ủy xã Hòa Phú

Huyện ủy Chiêm Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thông tin, tuyên truyền sâu rộng, toàn diện về các hoạt động chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó có đại hội điểm xã Hòa Phú với nhiều hình thức phong phú. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng trong toàn đảng bộ…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nguyễn Thế Nghĩa đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng ủy về công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội điểm. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác nhân sự, báo cáo chính trị, chương trình chi tiết đại hội... Báo cáo chính trị phải cân đối việc đánh giá các chỉ tiêu thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua với phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, chuẩn bị mọi cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho đại hội. Đồng thời tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã, tăng cường công tác nắm tình hình thôn bản, quản lý, theo dõi chặt chẽ những trường hợp công dân đi từ vùng dịch về địa phương phải kịp thời phát hiện và cách ly theo đúng quy định; làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân;  kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh tại thôn bản; làm tốt công tác an ninh, trật tự trên địa bàn xã để góp phần thành công của Đại hội Đảng bộ xã./.

Đặng Van Ban - Ban Tổ chức Huyện ủy

Tin cùng chuyên mục