Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022

Ngày 20/3, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Dự Đại hội có Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện.

Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện có 24 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện công tác tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của HĐND và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện đảm bảo đúng luật, kịp thời; tổ chức soạn thảo các văn bản kịp thời, đúng thể thức, đúng pháp luật; xử lý, phân phối các văn bản đến kịp thời, chính xác phục vụ hoạt động của HĐND, UBND huyện. Tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện từng thời điểm, qua đó tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời những khó khăn, vương mắc ở cơ sở. Chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND, hội nghị giao ban của HĐND huyện, hoạt động giám sát và tiếp công dân của Thường trực HĐND huyện. Phục vụ kịp thời hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa phương. Thực hiện công tác cải cách hành chính trên các nội dung cải cách thể chế và tài chính công; tham mưu UBND huyện thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện. Làm tốt công tác bảo mật thông tin, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác văn thư đảm bảo thông suốt, an toàn, bảo mật đúng quy định.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2022./.

 Bên cạnh đó, chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại. Từ năm 2017 - 2019 tổ chức tiếp đón và phục vụ sinh hoạt trên 350 lượt đoàn khách từ Trung ương đến cơ sở. Chi bộ đã lãnh đạo đồng chí đảng viên là cán bộ chuyên trách của Huyện hội Chữ thập đỏ tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của hội; tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách đúng thời gian quy định. Hàng năm, 100% đảng viên, quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được 03 quần chúng vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% gia đình cán bộ, công chức đạt danh hiệu gia đình văn hóa; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt tập thể lao động tiên tiến trở lên; các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.

Ra mắt BCH Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 Với Chủ đề:"Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo làm tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND, UBND huyện". Trong nhiệm 2020 - 2022, cấp ủy, chi bộ tiếp tục tập trung đẩy mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của tập thể lãnh đạo cơ quan, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trong đó phấn đấu: hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó từ 95% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; cơ quan Văn phòng HĐND và UBND hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; 100% gia đình đảng viên, quần chúng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, các tổ chức đoàn thể xếp loại vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội cũng đã bầu các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực tham gia vào BCH khóa V, nhiệm kỳ 2020- 2022./.

Đại biểu chúc mừng đại hội thành công.

Tài Tùng - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục