Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02

Ngày 10/5, Thường trực Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Hướng dẫn, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 19/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; triển khai Công văn số 2474 ngày 3/5/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy về việc kiện toàn chi bộ ở thôn, bản, tổ dân phố.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Ma Phúc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị huyện; các đồng chí Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập; hướng dẫn việc kiện toàn chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập. Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận, trao đổi và trực tiếp giải đáp, trả lời các ý kiến mà các xã, thị trấn còn vướng mắc. Theo đó, yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai tổ chức họp đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập, ghép cụm dân cư để công bố việc sắp xếp, sáp nhập, ghép cụm dân cư thôn, tổ dân phố. Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Thực hiện nghiêm chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; các chức danh còn lại bố trí kiêm nhiệm thêm một chức danh người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố và kiêm thêm trưởng ban công tác mặt trận hoặc trưởng các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố. Chỉ định trưởng thôn, phó trưởng thôn; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố lâm thời và bố trí các chức danh  người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố đúng số lượng quy định. Lập danh sách những người đang đảm nhiệm các chức danh là người hoạt động không chuyên trách ở thôn có thời gian làm việc liên tục, không gián đoạn, dôi dư không đảm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập. Báo cáo kết quả tổ chức săp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và lập danh sách cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gửi về UBND huyện trước ngày 20/6/2019.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Đối với các cơ quan, ban ngành chuyên môn huyện, căn cứ chức năng, quyền hạn theo quy định, có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn việc quản lý và giải quyết những nội dung công ở cơ sở có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân  tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động để đảm bảo  thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập đổi tên thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư; kiện toàn chi bộ, các tổ chức đoàn thể ở thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập./.                                                

Văn Linh.

Tin cùng chuyên mục