Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 13/01 Huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Thúy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang; Phạm Thị Thúy Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Phạm Thái Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh.

Về phía huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy;  Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội huyện; Bí thư các chi, đảng bộ khối các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 02 nội dung đột phá và 13 nhiệm vụ trọng tâm, 16 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đề ra. Lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tập trung triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển các vùng chuyên canh, năng suất cây trồng chủ lực, các vùng chuyên canh tiếp tục được duy trì và mở rộng: diện tích lúa 9.430ha, ngô 4.929 ha, lạc 2.908 ha, cam 674ha, cây chuối 997 ha. Đàn trâu 28.495 con đạt 96,8% KH, đàn bò 2.709 con đạt 100,5% KH, đàn lợn 132.977 con đạt 101,3% KH. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 22.341 tấn đạt 124,1%KH, trong đó tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, gia trại. Duy trì diện tích nuôi thả, khai thác cá 1.208,5 ha, sản lượng thủy sản đạt 2.224 tấn đạt 105,1 % KH. Năm 2020 một số xã đã thành lập HTX, Tổ chuyên nuôi trồng thủy sản như: HTX thủy sản Yên Nguyên, HTX chăn nuôi thủy sản Yên Lập, Tổ nuôi cá xã Hùng Mỹ. Diện tích rừng trồng gỗ nguyên liệu hiện có 35.456 ha. Duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí tại 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành xây dựng xã Trung Hòa, xã Nhân Lý đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đạt tỷ lệ 36%.

Các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm đặc trưng giai đoạn 2018-2020” gắn với củng cố hoạt động của các Hợp tác xã trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện có hiệu quả: Tổng sản phẩm đánh giá phân hạng 14/11 sản phẩm đạt 127% KH. Duy trì ổn định hoạt động sản xuất của các nhà máy Thủy điện Chiêm Hóa, Nhà máy sản xuất đũa gỗ tách xuất khẩu, nhà máy gạch Hồng Đăng. Trong năm 2020 thu hút được Nhà máy sản xuất bê tông tươi và cấu kiện bê tông đúc sẵn tại Cụm công nghiệp An Thịnh, hiện nay doanh nghiệp đang triển khai xây dựng nhà máy; Nhà máy sản xuất Ferromangan hoạt động trở lại tháng 12/2020. Thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến đường, đảm bảo thông suốt. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ (khóa XXI). Thương mại dịch vụ phát triển nhanh, chất lượng ngày càng được nâng lên. Thu ngân sách đạt trên 66 tỷ đồng, đạt 110,8% dự toán giao. 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thông tin, tuyên truyền đáp ứng tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; sự nghiệp giáo dục, y tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đạt được kết quả tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền tiếp tục được chú trọng và tăng cường; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị đã thông qua các dự thảo: Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kinh tế - xã hội, quốc p;hòng an ninh, công  tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2021;  Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; quán triệt Chỉ thị số 48.CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức tết năm 2021; Công văn số 94-CV/TU ngày 24/12/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc tổ chức hoạt động nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Công điện số 1711/CĐ-TTG ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn liền với phòng chống dịch covid-19 trong dịp tết dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021; Quán triệt hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng hướng dẫn việc giải quyết  tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương những kết quả chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà đảng bộ huyện đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí yêu cầu sang năm 2021, huyện Chiêm Hóa khắc phục các tồn tại, hạn chế, có kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động, đẩy mạnh phát triển kinh tế liên kết hàng hóa theo chuỗi, tăng cường công tác giảm nghèo, kết nạp đảng viên, quy hoạch sử dụng đất...

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị các cấp từ huyện đến cơ sở bám sát các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII, các chương trình kế hoạch, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thực hiện cơ chế chính sách, đề án phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, kế hoạch xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt công tác phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 73 của BTV Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ, xây dựng và triển khai đề án phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện kiểm soát đảm bảo hàng hóa, chăm lo an sinh xã hội trước, trong dịp tết Nguyên đán để nhân dân đón tết vui tươi, an toàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích năm 2020.

Nhân dịp này Ban Thường vụ Huyện ủy Chiêm Hóa đã tặng giấy khen cho 10 đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh năm 2020./.                                                                    

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục