Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày 12/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Chiêm Hóa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018-2023; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang; đại biểu Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện; đại diện các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

 Nửa nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn huyện diễn ra trong điều kiện tình hình có những biến động nhất định do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế và tình hình dịch bệnh Covid-19. Song các cấp công đoàn trong toàn huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện, góp phần đáng kể vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Thời gian qua LĐLĐ huyện luôn chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên và người lao động; các cấp công đoàn đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức Công đoàn. Thường xuyên quan tâm, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động. Hàng năm LĐLĐ huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp, vận động cán bộ CNVC, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ “Quỹ mái ấm Công đoàn” từ năm 2018 đến nay được trên 365 triệu động, nguồn Quỹ này đã giúp đỡ nhiều hộ gia đình đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn xây nhà mới và sửa chữa nhà ở; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên Công đoàn không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động… Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động; gắn kết chặt chẽ việc tổ chức các phong trào thi đua do LĐLĐ tỉnh, huyện, UBND huyện phát động với triển khai thực hiện “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cấp Công đoàn đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức tham gia tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tham gia các phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu, thiết thực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh và các phong trào chung của huyện. Xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ năm 2018 đến nay đã có 287 đoàn viên Công đoàn được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn thể cán bộ CNVC và người lao động, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Nâng cao chất lượng công tác nữ công, qua đó góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; tổ chức và phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm có trên 90% nữ cán bộ CNVC lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá sôi nổi, làm rõ những vấn đề mà các cấp Công đoàn trong huyện đã làm được, những vấn đề còn hạn chế, đánh giá nguyên nhân cụ thể, đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến hết nhiệm kỳ.

Nửa nhiệm kỳ còn lại, LĐLĐ huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ cở; tuyên truyền, giáo dục trong CNVC lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chế độ, chính sách có liên quan đến người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVC lao động và tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC lao động./.

Hải Hà- Văn Linh

Tin cùng chuyên mục