Huyện ủy Chiêm Hóa gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

Ngày 25/7, Huyện ủy Chiêm Hóa đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy. Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía huyện Chiêm Hóa có các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Cùng dự có các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Ban đảng, Văn phòng Huyện ủy đã nghỉ hưu và chuyển công tác; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành huyện, MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội huyện; Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt, kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống lịch sử của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Những năm qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ, các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy huyện không ngừng lớn mạnh về mọi mặt; tích cực làm tốt công tác tham mưu phục vụ cho các cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng... Các hoạt động xây dựng cơ quan thường xuyên được coi trọng, đội ngũ cán bộ, chuyên viên các ban, đoàn thể và văn phòng trưởng thành về nhiều mặt, hầu hết cán bộ, chuyên viên được đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT Quan Văn Duyên ôn lại chặng đường 90 năm truyền thống lịch sử của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Ngày 20/3/1949, Ban Tuyên huấn Huyện ủy Chiêm Hóa được thành lập đánh dấu bước phát triển về tổ chức và công tác tuyên huấn của đảng bộ. Từ đây, Huyện ủy đã có một cơ quan làm công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực tư tưởng -văn hoá.  Từ khi được thành lập đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng được cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn cả về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến nay, toàn huyện có 01 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, 24 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, 124 báo cáo viên cơ sở và 1.070 tuyên truyền viên cấp cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội. Từ năm 2015 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu tổ chức 33.050 hội nghị tuyên truyền trong đảng cho 628.472 lượt cán bộ, đảng viên dự nghe; 21.530 buổi tuyên truyền cho 1.644.585 lượt quần chúng nhân dân dự nghe...Công tác khoa giáo, lịch sử Đảng được triển khai thực hiện đạt kết quả, hoàn thành xuất bản cuốn sách Huyện Chiêm Hóa anh hùng và cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (1940 - 2016). Công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện.

Toàn cảnh buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy.

Công tác Tổ chức xây dựng Đảng của huyện Chiêm Hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của Đảng bộ huyện. Trải qua quá trình phát triển và trưởng thành, đến nay Ban Tổ chức Huyện ủy có 07 biên chế được phân công đảm nhiệm các nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy huyện, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trên các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện đã tham mưu giúp cấp uỷ huyện thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên lĩnh vực công tác Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần quan trọng, quyết định việc tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ.

Công tác dân vận của Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội không ngừng được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hành dân vận khéo mà toàn dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn cho cách mạng.

Đối với Văn phòng cấp ủy, với truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển, văn phòng cấp ủy đã tận tụy trong công tác tham mưu và phục vụ tốt các hoạt động của cấp ủy, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện các nội dung đề ra trong chương trình công tác cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đội ngũ cán bộ Văn phòng cấp ủy huyện đã cố gắng vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng huyện Chiêm Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu, tặng hoa chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy đạt được trong thời gian vừa qua. Về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới đồng chí yêu cầu: tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc, chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu với cấp ủy huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện đề ra... tăng cường kết nối với các cơ quan, ban, nghành cấp tỉnh, phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trong huyện để làm tốt công tác tham mưu cho BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong từng thời kỳ; xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết nhất trí, phát huy dân chủ, kỷ cương, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có trình độ và năng lực công tác, trung thành, tận tụy, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phục vụ đắc lực, kịp thời và hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 90 ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy.

Hồng Nhung - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục