UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chiêm Hóa

Chiều 02/12, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2025. Dự họp có lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo các Chuong trình mục tiêu Quốc gia huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trị cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cuộc họp đã triển khai Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Chiêm Hóa, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp.

Đến tháng 11/2022, toàn huyện có 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; tiêu chí bình quân đạt 14,56 tiêu chí/xã; xã Hùng Mỹ hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM, xã Yên Nguyên hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM nâng cao. Tiến độ thực hiện giải ngân tính đến ngày 30/11/2022 mới chỉ đạt trên 16%. Nguyên nhân là do trong trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn gặp những khó khăn nhất định.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu: Các cơ quan, phòng ban chuyên môn triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2022 và thực hiện các Dự án thuộc Chương trình; khẩn trương tổ chức thực hiện nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ giải ngân và đúng các quy định hiện hành. Các cơ quan, phòng ban chuyên môn, các đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động triển khai công việc;  trao đổi, làm rõ với các ngành chức năng những khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện. Các thành viên Ban chỉ đạo bám sát cơ sở đôn đốc, nắm bắt thực tế thúc đẩy thực hiện hiệu quả chương trình...

Huy Dương - Hải Hà

Tin cùng chuyên mục