Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua dự thảo các văn bản.

Ngày 17/9, Huyện ủy Chiêm Hóa tổ chức hội BCH Đảng bộ huyện thông qua dự thảo các văn bản của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Ma Phúc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua dự thảo các văn bản.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025; Dự thảo Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện khoá XXII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các văn bản được thông qua.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Ma Phúc Hà đề nghị các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn chỉnh các văn bản sớm ban hành để triển khai thực hiện./.

Hồng Nhung - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục