Tin xem nhiều

Chiêm Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển vùng nguyên liệu mía niên vụ năm 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu mía năm 2019.

Chiều ngày 26/11, UBND huyện Chiêm Hóa phối hợp với Công ty Cổ phần mía đường Sơn Dương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện sản xuất mía niêm vụ 2017 – 2018, triển khai kế hoạch trồng mía năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Hà Đức ...

Vụ đông ở Chiêm Hóa

Nhiều năm trở về đây, sản xuất vụ Đông trên địa bàn huyện Chiêm Hóa luôn được chú trọng, cây trồng vụ Đông đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng nông thôn mới ở ...