Tin xem nhiều

Chiêm Hóa phát triển nghề truyền thống

Chiêm Hóa có nhiều nghề truyền thống như đan lát, làm bánh gai, làm mắm cá ruộng, làm bún khô, đan cót… Phát triển nghề truyền thống đã góp phần tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho người dân.