Sản xuất vụ đông ở Hòa Phú

Sản xuất vụ đông ngày càng phát huy hiệu quả kinh tế, trở thành vụ sản xuất chính trong năm đối với người dân xã Hòa Phú. Để nâng cao năng suất, chất ...

Tin xem nhiều

Chiêm Hóa đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Hiện nay, cùng với việc duy trì sản xuất ổn định của các nhà máy tại cụm Công nghiệp An Thịnh, các cơ quan chức năng huyện Chiêm Hóa đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Trường Hải Thái Nguyên hoàn thiện công tác ...