Gỡ khó làm nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, mặc dù có nguồn kinh phí hỗ trợ, tiếp sức của Nhà nước, nhưng để mỗi hộ ...

Hướng thoát nghèo cho nông dân

Xác định xuất khẩu lao động là “chìa khóa” để giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp, tạo việc làm cho hội viên và con em hội viên nông dân, các cấp Hội Nông dân ...

Đòn bẩy giúp hộ nghèo vươn lên

Nhờ được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, những năm qua, hàng nghìn người nghèo và các đối tượng chính sách khác ...

Tin xem nhiều