Xã Hòa An đẩy mạnh công tác giảm nghèo

Chỉ đạo các đoàn thể tập trung vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển các cây, con thế mạnh; huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện ...

Tin xem nhiều