Chiêm Hóa phát triển nghề truyền thống

Chiêm Hóa có nhiều nghề truyền thống như đan lát, làm bánh gai, làm mắm cá ruộng, làm bún khô, đan cót… Phát triển nghề truyền thống đã góp phần tạo ...

Khi đảng viên đi trước ở Tri Phú

Thấm nhuần tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, Đảng ủy xã Tri Phú (Chiêm Hóa) đã coi trọng công tác rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là ...

Tin xem nhiều