Tân Mỹ đẩy mạnh phát triển thủy sản

Là một trong những xã trên địa bàn huyện có lợi thế nhiều sông ngòi, ao, hồ để phát triển nghề nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, thời gian qua, cấp ủy, ...

Tin xem nhiều