Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 22/9, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2021-2022 cho 70 giáo viên - Tổng phụ trách Đội; Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn.

Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội năm học 2021-2022.

Trong thời gian tập huấn 4 ngày, 70 học viên là giáo viên - Tổng phụ trách Đội; Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn được chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động Đội cụ thể như: quán triệt các nội dung trọng tâm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; hướng dẫn ghi chép sổ sách, hướng dẫn các bài múa hát quy định năm học, thực hành nghi thức đội; hướng dẫn 7 yêu  cầu, kỹ năng của người đội viên; tổ chức các trò chơi, các hoạt động tập thể; hướng dẫn tổ chức đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội năm học 2021-2022…đặc biệt lớp bồi dưỡng sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng thực hành.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ anh chị phụ trách, hội đồng Đội là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ anh chị phụ trách, hội đồng Đội các xã, thị trấn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, qua đó là dịp để trang bị kiến thức về công tác tổ chức, xây dựng Đội và kỹ năng cơ bản tổ chức hoạt động phong trào công tác Đội nhằm nâng cao khả năng, năng lực trong công tác chỉ đạo hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện ngày càng phát triển góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục