Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Lễ ra mắt Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp sản xuất bánh gai.

Chiều ngày 12/5/2022, Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Lộc tổ chức Lễ ra mắt tổ Hội Nông dân nghề nghiệp Sản xuất Bánh gai.

Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp Sản xuất Bánh gai tại tổ dân phố Vĩnh Thiện được thành lập theo Quyết định số 116-QĐ/HNDTT ngày 12/5/2022 của Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Vĩnh Lộc gồm 05 thành viên với mục đích đoàn kết, tập hợp các hội viên Nông dân cùng sản xuất kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập cho hội viên, tập hợp nhu cầu, nguyện vọng của hội viên. Tổ Hội hoạt động theo tiêu chí 5 tự, 5 cùng (5 tự: tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm; 5 cùng: Cùng chí hướng về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; cùng mối quan tâm; cùng sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng thụ) và tuân thủ Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Lễ ra mắt tổ Hội Nông dân nghề nghiệp Sản xuất Bánh gai.

Việc thành lập Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp Sản xuất Bánh gai nhằm giúp cho hội viên nông dân cùng nhau chia sẻ thông tin về thị trường, giá cả, phương tiện sản xuất; chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào Sản xuất Bánh gai để giúp hội viên có công ăn việc làm, thu nhập ổn định, cùng nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất và trong cuộc sống sinh hoạt góp phần động viên nhau cùng xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hoàng Thị Thảo - Chủ tịch Hội Nông dân TT Vĩnh Lộc

Tin cùng chuyên mục