Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 17/5, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo của Phòng TN&MT, từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/04/2022 đơn vị đã thẩm định và trình UBND huyện ký 953 Giấy chứng nhận co 849 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích 233,34 ha; lũy kế đến ngày 15/04/2022 toàn huyện đã cấp 95.673 Giấy chứng nhận cho 58.742 lượt hộ gia đình, cá nhân/34.684,57 ha. Tổng hồ sơ kê khai, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 14/03/2013 của BTV Tỉnh ủy Tuyên Quang còn tồn đủ điều kiện cấp tại các xã, thị trấn 2.508 thửa đất/2,411 hộ gia đình, cá nhân/21 xã; tổng số thứa đất chưa được kê khai đo vẽ, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu 2.513 thửa đất/1.359/66 thôn, bản ở 12 xã. Công tác cấp Giấy chứng nhận theo dự án đo đạc địa chính, đã in và trình ký giấy 929 hồ sơ/929 giấy chứng nhận, trong đó số Giấy chứng nhận đã ký cho hộ gia đình, cá nhân là 635 giấy; lũy kế đến 15/4/2022 đã đăng ký kê khai 1.356 hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích Nông Lâm trường trả lại địa phương/1.339,55ha. Đến nay đã có 23 xã tổ chức thực hiện dồn điền, đổi thửa với tổng diện tích 2.781,24 ha; số Giấy đã được chỉnh lý, cấp đổi (giai đoạn 2006-2009) là 15.186 Giấy/2.062,66 ha, đạt 74,5% diện tích sau dồn điền, đổi thửa; có 8.032 Giấy chưa được chỉnh lý, cấp đổi/ 718,58 ha.

Đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì Hội nghị giao ban công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022

Công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng trong năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Phòng TN&MT đã thẩm định, tham mưu UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng xây dựng 10 công trình trên địa bàn huyện với số tiền bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt trên 43 tỷ đồng; đã tổ chức 04 đợt đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư thôn Đóng, xã Hùng Mỹ; khu dân cư thôn Càng Nộc, xã Hòa Phú và khu dân cư thôn Nà Lừa, xã Trung Hà với tổng số tiền trúng đấu giá trên 15,5 tỷ đồng. UBND huyện cũng đã ban hành 24 Quyết định cho phép chuyển mục đích của 24 hộ gia đình trong năm 2021 và ban hành 05 Quyết định chuyển mục đích cho 05 hộ gia đình trong 04 tháng đầu năm 2022 với tổng diện tích 4.306,2m2. Cũng trong năm 2021 và 04 tháng đầu năm 2022, Tổ công tác liên ngành đã tổ chức tốt về thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn; công tác bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm; việc tranh chấp, khiếu nại về đất đai được giải quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, Phòng TN&MT tiếp tục tham mưu xây dựng, điều chỉnh và quản lý chặt chẽ các quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng các xã, thị trấn và các quy hoạch khác nhằm đảm bảo chất lượng, đồng bộ, xác thực, khả thi nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên và thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các cơ quan, phòng ban chuyên môn huyện; các xã, thị trấn đã báo cáo những công việc đã và đang triển khai, đồng thời nêu ra kiến nghị, đề xuất báo cáo cấp trên để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, trong thời gian tới các phòng, ban chuyên môn tập trung giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn theo Chỉ thị số 01 của BTV Tỉnh ủy; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất Nông Lâm trường và đất sau dồn điền đổi thửa; các xã, thị trấn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng, tách thửa, phân lô… kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm luật đất đai; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhất là việc thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại kéo dài liên quan đến lĩnh vực TN&MT…/.

Hải Hà

Tin cùng chuyên mục