Hội nghị triển khai ý định diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Hà Lang năm 2019

Sáng ngày 13/3, BCĐ diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai ý định diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Hà Lang năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thành viên BCĐ diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể xã Hà Lang.

Hội nghị triển khai ý định diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Hà Lang năm 2019.

Với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 các cấp; Huy động sự mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó có hiệu quả các tình huống cháy rừng có thể xảy ra; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó cháy rừng sát với tình hình thực tế của địa phương đồng thời là dịp tuyên tuyền sâu rộng về công tác bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Để đảm bảo cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Hà Lang năm 2019 diễn ra thành công, BCĐ diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn huyện yêu cầu, Đảng ủy xã cần ra nghị quyết chuyên đề, thành lập BCĐ diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã; xây dựng kế hoạch diễn tập, khung diễn tập, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ; chuẩn bị đầy đủ con người, trang thiết bị cho diễn tập và thực binh...Dự kiến cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 25/4/2019./.

Hồng Nhung - Văn Linh

Tin cùng chuyên mục