Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021

Ngày 23/9, tại hội trường nhà đa năng trường PTDT Nội trú THCS huyện, Hội đồng đội huyện Chiêm Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020- 2021 cho 88 đồng chí cán bộ Đội, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Hội đồng đội các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021.

Lớp bồi dưỡng nhằm củng cố kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đội, giáo viên Tổng phụ trách Đội của huyện, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi cho các Liên đội trường học và tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được chia sẻ, hướng dẫn các kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động Đội cụ thể như quán triệt các nội dung trọng tâm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021; hướng dẫn ghi chép sổ sách, hướng dẫn các bài múa hát quy định năm học, thực hành nghi thức đội; hướng dẫn 7 yêu  cầu, kỹ năng của người đội viên; tổ chức các trò chơi, các hoạt động tập thể; hướng dẫn tổ chức đại hội Đội TNTP Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội năm học 2020-2021…đặc biệt lớp bồi dưỡng sẽ tập trung nhiều vào các kỹ năng thực hành.

Một số nội dung tại lớp tập huấn.

Đây cũng là dịp để Tổng phụ trách Đội, hội đồng đội các xã, thị trấn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, đồng thời sẽ vận dụng những kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội được tại lớp bồi dưỡng về tổ chức các hoạt động phù hợp với địa phương, đơn vị để thực hiện thành công chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021./. 

Theo kế hoạch lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 23 đến ngày 24/9/2020.   

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục