Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ năm 2020

Ngày 15/9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chiêm Hóa đã tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ năm 2020. Tới dự và chỉ đạo cuộc luyện tập có đồng chí Thượng tá Phan Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại biểu cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; cán bộ chiến sỹ trong toàn đơn vị.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức luyện tập chỉ huy cơ quan trên bản đồ năm 2020.

Luyện tập được thực hiện gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ. Tại cuộc luyện tập, đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nắm chắc nội dung cơ bản, kế hoạch luyện tập; duy trì luyện tập chặt chẽ, khoa học, đạt mục đích đề ra. Bên cạnh đó, quán triệt mục đích, ý định nội dung đến từng đối tượng, thành phần tham gia luyện tập, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện đúng thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, đoàn kết hiệp đồng, bảo đảm an toàn, bí mật…

Báo cáo tình hình địch trên bản đồ trong tổ chức luyện tập.

Cuộc luyện tập nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, trình độ tổ chức điều hành của chỉ huy; khả năng tham mưu, phối hợp hiệp đồng của cơ quan trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Thông qua luyện tập, tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ; đồng thời yêu cầu vận dụng tốt quan điểm, đường lối nghệ thuật quân sự của Đảng, nguyên tắc lý luận và thực tiễn vào công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Từng bước hoàn thiện kỹ năng, phong cách lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu của cán bộ các cấp. Nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, chấp hành nghiêm kế hoạch, đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ, luyện tập đạt chất lượng cao, bí mật, an toàn. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện, tổ chức luyện tập nghiêm túc, đánh giá đúng khả năng của cán bộ trong cơ quan, kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức luyện những năm tiếp theo đạt kết quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Tổ chức lực lượng đi trước kiểm tra đường cơ động trong luyện tập.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên từ khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xác định những việc cần làm ngay, các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch. Tham mưu chính xác cho Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai tốt những việc cần làm ngay. Khẩn trương đưa lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên cao. Điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp với thực tiễn tình hình. Cơ động lực lượng ra vị trí tập kết bí mật làm công tác chuẩn bị chiến đấu. Theo kế hoạch, cuộc luyện tập kết thúc vào ngày 16/9/2020./.

Hải Hà - Phúc Anh

Tin cùng chuyên mục