Hội Người cao tuổi xã Tân An tổ chức Bế giảng lớp hát then, đàn tính

Ngày 25/10, Hội Người cao tuổi xã Tân An đã tổ chức bế giảng lớp hát then, đàn tính cho hơn 30 học viên là Người cao tuổi trên địa bàn xã.

 Bế giảng lớp hát then, đàn tính tại xã Tân An.

Hát then là một loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp có từ lâu đời trên địa bàn huyện Chiêm Hóa gắn liền với sự phát triển nền văn hóa, văn nghệ dân gian của đồng bào Tày sinh sống ở các địa phương trong huyên, trong đó có xã Tân An. Ngoài yếu tố tâm linh như dùng để cầu an, chúc phúc, hát then, đàn tính còn là loại hình văn nghệ không thể thiếu trong các dịp lễ, tết của đồng bào dân tộc nơi đây. Trong thời gian từ ngày mùng 10 đến ngày 25/10, các học viên Người cao tuổi trên địa bàn xã Tân An được Nghệ nhân nhân dân Hà Thuấn truyền dạy các nội dung: các làn điệu hát then cổ và then mới, học đánh đàn tính. Qua đánh giá, kết quả có trên 80% học viên xếp loại khá.

Các học viên là người cao tuổi trên địa bàn xã.

Có thể nói, đây chính là một hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện phát triển khả năng, kỹ năng và nâng cao trình độ về nghệ thuật hát then, đành tính trong mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nhằm bảo tồn, khai thác, sưu tầm và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

 

Hải Hà- Quang Huy

Tin cùng chuyên mục