Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2020

Ngày 21/01, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện dự và chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch, gia đình năm 2020.

Thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", ngay từ đầu năm, BCĐ phong trào huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai  với nhiều nội dung cụ thể, trọng tâm là củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa tại cơ sở. Toàn huyện có 31.650 hộ gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,8%; có 297/317 thôn bản, tổ dân phố đạt văn hóa, đạt 93,7%. Phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển rộng khắp, số người tập thể dục thể thao thường xuyên so với tổng số dân đạt 30%; có 656 đội thể thao cơ sở với trên 8.800 vận động viên, 96 câu lạc bộ TDTT cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, 348 sân chơi bãi tập thể thao. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh, có 149 cơ quan, đơn vị đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 92%. Tiếp tục duy trì hoạt động 45 Câu lạc bộ hát then, đàn tính; 07 CLB hát Páo dung, múa màng; 96 CLB thể thao, yoga, khiêu vũ thể thao.... Phong trào "Học tập, lao động sáng tạo" được duy trì thường xuyên đã phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cải tiến kỹ thuật, lề lối làm việc, tăng năng xuất lao động...nhất là trong các đơn vị trường học.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Năm 2020, công tác văn hóa văn nghệ ,thể thao, thông tin, du lịch và gia đình luôn được quan tâm, diễn ra sôi nổi và rộng khắp trên toàn huyện đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phong phú, các hoạt động thông tin tuyên truyền thu hút được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động văn hoá - văn nghệ được triển khai rộng khắp. 26/26 xã, thị trấn đã tổ chức thành công 160 cuộc giao lưu thể thao, huyện tổ chức 07 giải thể thao cấp huyện, tham gia 06 giải thể thao cấp tỉnh. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tiếp tục phát triển. Công tác bảo tồn di sản, di tích và phát huy giá trị văn hóa tiếp tục được đề cao…Năm 2020, số lượt khách tham quan du lịch đạt trên 110.000 lượt, doanh thu từ các loại hình dịch vụ, du lịch đạt 93 tỷ đồng.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Thời gian tới, huyện Chiêm Hóa tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.  Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Phấn đấu năm 2021 có trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 85% thôn, tổ dân phố đạt Khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 92%. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhất là việc đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Thị Minh Quang, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Chiêm Hóa yêu cầu: BCĐ các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt và xây dựng các điển hình trong các phong trào. Phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động thể dục thể thao;  Phòng Văn hóa -Thông tin tham mưu cho BCĐ huyện triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", thường xuyên hướng dẫn đôn đốc BCĐ các xã, thị trấn trong quá trình xây dựng triển khai thực hiện phong trào. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, Đại hội thể dục thể thao cấp huyện năm 2021; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; củng cố hoạt động của các loại hình CLB; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và gia đình…  

Ngọc Hiển - Quang Huy

Tin cùng chuyên mục