Hội nghị truyền thông tại cơ sở về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020

Ngày 22/9, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội LHPN huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị truyền thông tại cơ sở về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020. Dự Hội nghị có lãnh đạo HLHPN huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã, thị trấn và 60 đại biểu có các mô hình phát triển kinh tế, các dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn huyện.

Hội LHPN huyện Chiêm Hóa tổ chức Hội nghị truyền thông tại cơ sở về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh năm 2020.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền tải các nội dung cơ bản về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Quyết định 933/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án " Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025";  Hướng dẫn số 09 /HD-DCT ngày 30/6/2017 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về triển khai thực hiện Đề án " Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025"; Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh Tuyên Quang về thực hiện Đề án " Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Văn bản thực hiện Đề án" Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" của Hội LHPN huyện...Bên cạnh đó, các đại biểu được thông tin các nội dung cơ bản về chính sách của Nhà nước hỗ trợ vay vốn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCop).

Các đại biểu dự hội nghị.

Thông qua Hội nghị truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ; thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nữ./.

Huy Dương

Tin cùng chuyên mục