Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Chiều ngày 16/5, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh. Về phía huyện Chiêm Hóa có đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ Tổng điều tra kinh tế huyện; các thành viên trong BCĐ, thành viên tổ thường trực giúp việc Tổng điều tra kinh tế huyện; Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và các xã Minh Quang, Phúc Sơn, huyện Lâm Bình; các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị.

Hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 307 ngày 27/2/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi toàn quốc, huyện Chiêm Hóa đã tiến hành tổng điều tra từ 01/3/2021 - 30/7/2021, được thực hiện theo các loại hình: Doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; cơ sở tôn giáo, tin ngưỡng, được thực hiện qua chương trình phần mềm công nghệ thông tin và trên điện thoại thông minh. Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 toàn huyện điều tra: 194 doanh nghiệp, 94 đơn vị sự nghiệp, 09 Hiệp hội, 11 cơ sở tôn giáo và 5.233 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo huyện Chiêm Hóa: Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Phương án Tổng điều tra, đảm bảo tiến độ, số lượng, chất lượng. Cuộc Tổng điều tra đã cung cấp thông tin tương đối toàn diện và đầy đủ về thực trạng năng lực sản xuất và xu hướng phát triển của các cơ sở kinh tế, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. Từ kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Chiêm Hóa quản lý, điều hành và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội cho từng giai đoạn của từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Các cá nhân và tập thể nhận Giấy khen có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

Nhân dịp này, Cục thống kê tỉnh đã tặng giấy khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

Quang Huy

Tin cùng chuyên mục