Chiêm Hóa tổ chức hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Mùa; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2020

Ngày 07/9, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Mùa; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đình Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cùng dự có lãnh đạo các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị, ngành phụ trách xã; các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ khuyến nông phụ trách các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Mùa; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2020.

Vụ Mùa năm 2020 các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt kế hoạch đề ra, các chương trình, dự án, các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm thực hiện đầy đủ. Tổng diện tích gieo trồng vụ trên 7.710 ha, đạt 101,2% KH, trong đó diện tích cấy lúa 5.480, đạt 100% KH. Đến nay lúa đã bắt đầu cho thu hoạch dự kiến kết thúc thu hoạch trước 30/9/2020. Hiện nay các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Về Chăn nuôi - thú y và thủy sản, tổng đàn đàn trâu 27.912 con đạt 94,9% KH, đàn lợn 127.220 con đạt 96,8% KH, gia cầm trên 1 triệu 460 con, đạt 94,12% KH. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 14.065 tấn đạt 77,71 % KH năm. Thực hiện mô hình liên kết chăn nuôi trâu, bò thịt an toàn sinh học đến nay tổng số đàn trâu, bò nhập về nuôi 2.176 con để vỗ béo; trong đó: Trâu 1.677 con, bò 499 con trên 15 xã tham gia dự án. Diện tích nuôi thả, khai thác cá trên 1.208 ha, sản lượng thủy sản ước đạt 1.535 tấn đạt 72,56 % kế hoạch. 

Về trồng rừng, đến cuối tháng 8/2020, toàn huyện trồng được trên 1.796 ha đạt 91,2% KH.Tổng sản lượng gỗ khai thác trên 84.500m3 đạt 62,18% KH. Công tác Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai được chú trọng.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo kế hoạch, vụ đông năm 2020 huyện Chiêm Hóa trồng 2.000ha ngô lấy hạt, ngô thức ăn gia súc 878ha, lạc 50ha, khoai lang 390ha, rau đậu các loại 1.020ha. Huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức cho nhân dân đăng ký giống vụ Đông để đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời về số lượng, chất lượng và chủng loại theo nhu cầu. Chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện khơi rãnh, tháo nước toàn bộ ruộng lúa trước khi thu hoạch từ 07 đến 10 ngày, tập trung thu hoạch theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", thu hoạch nhanh gọn, không phơi lúa trên gốc rạ ảnh hưởng đến việc làm đất, gieo trồng cây vụ Đông; huy động mọi nguồn lực, phương tiện máy móc tập trung cho việc thu hoạch nhanh gọn lúa mùa; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân sử dụng máy gặt lúa cầm tay rải hàng, những nơi có điều kiện sử dụng máy gặt liên hoàn để thu hoạch lúa mùa, giải phóng sức lao động cũng như đẩy nhanh tiến độ thu hoạch để kịp thời vụ, trồng cây vụ Đông.

Đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Dự và phát biểu tại hội nghị Sơ kết sản xuất nông lâm nghiệp vụ Mùa; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông năm 2020, đồng chí Hà Đức Tập, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các phòng ban chuyên môi, các xã, thị trấn tập trung phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng phát triển hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp; tập trung thực hiện tái đàn chăn nuôi, trong đó phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung tuyên truyền thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của tỉnh, của huyện. Đặc biệt UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai sản xuất vụ đông đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, đặc biệt chú ý bám sát lịch thời vụ; cơ cấu giống…góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất năm 2020 đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân phát biểu kết luận hội nghị.

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Đình Tân ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai sản xuất vụ mùa của các ngành, địa phương, đơn vị. Để sản xuất vụ mùa giành thắng lợi và chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Đông, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho huyện rà soát các nhiệm vụ từ đầu năm để hoàn thiện kế hoạch sản xuất; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tập trung triển khai tiêu độc khử trùng, tái đàn, chọn giống, công tác khuyến nông bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Phòng Tài nguyên - Môi trường triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất; Phòng Kinh tế - Hạ tầng tham mưu cho huyện có những nội dung ứng dụng khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường giải ngân vốn để các hộ dân vay sản xuất, kinh doanh; các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, củng cố kiện toàn, các hợp tác xã ; Kiểm soát dịch bệnh, tiêm phòng, thực hiện tốt Nghị quyết số 03 HĐND tỉnh...

Ngọc Hiển - Huy Dương

Tin cùng chuyên mục