29 xã có nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm

Theo kết quả quan trắc của Chi cục Kiểm lâm, toàn tỉnh hiện có 29 xã nguy cơ cháy rừng ở cấp IV-cấp nguy hiểm.

Các xã gồm: Linh Phú, Tri Phú, Kiên Đài, Hùng Mỹ, Trung Hà, Phú Bình (Chiêm Hóa); Yên Lâm, Yên Phú, Yên Thuận, Minh Hương, Phù Lưu (Hàm Yên); Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, Lương Thiện, Bình Yên (Sơn Dương); Hùng Lợi, Kiến Thiết, Trung Minh, Đạo Viện  (Yên Sơn); Khuôn Hà, Thượng Lâm, Hồng Quang  (Lâm Bình); Thanh Tương, Sơn Phú, Đà Vị (Na Hang); Tràng Đà, Nông Tiến, Đội Cấn (TP Tuyên Quang).

Hạt Kiểm lâm Sơn Dương và người dân diễn tập phòng chống cháy rừng.

Thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, chủ rừng chủ động rà soát các phương án phòng, chống cháy rừng; xác định cụ thể những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để bố trí nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất để xảy ra cháy rừng, kịp thời xử lý, không để cháy rừng lan rộng; tổ chức lực lượng ứng trực, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; sẵn sàng phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống cháy rừng...

Theo TQĐT

Tin cùng chuyên mục