UBND huyện Chiêm Hóa họp chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Ngày 17/6, UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức họp chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đồng chí Hà Thị Minh Quang, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có lãnh đạo các trường THPT, UBND các xã, thị trấn có điểm trường tại địa bàn.
Toàn cảnh hội nghị chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
      Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, huyện Chiêm Hóa có 54 phòng thi, tại 05 điểm thi trường THPT trên địa bàn; thí sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thi tại điểm thi trường THPT Chiêm Hóa. Tổng số thành viên tại các điểm thi là 238 người, tổng số thí sinh đăng ký dự thi 1.197 thí sinh, trong đó thí sinh tự do 40 em; 424 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp; 736 thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (37 thí sinh tuyển sinh Đại học, Cao đẳng). Số thí sinh đang học 12 đăng ký thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 116 em; thí sinh tham gia thi Tổ hợp Khoa học xã hội là 1.044 em.
      Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên rà soát số thí sinh dự thi tốt nghiệp, số thí sinh đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng và đôn đốc hoàn thành công tác dạy học theo khung thời gian năm học; rà soát cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi đảm bảo đủ các điều kiện tốt nhất. 100% đơn vị trường có kế hoạch phòng, chống bão lũ xảy ra, bố trí cho thí sinh ở gần các điểm thi, ở ký túc nhà trường, không qua sông, suối trong thời gian tham gia kỳ thi. Phối hợp với công an địa phương đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Có phương án đưa, đón, bố trí nơi ăn, nghỉ của các thành viên điểm thi ở xa đến làm nhiệm vụ; phân công giáo viên quản lý, theo dõi, đôn đốc học sinh tham gia dự thi đầy đủ, đúng thời gian quy định.
 
Các đại biểu thảo luận, bàn giải pháp chuẩn bị và phối hợp trong kỳ thi năm 2022.
      
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang phát biểu kết luận hội nghị.
      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Thị Minh Quang yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các trường THPT chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được phân công; Phòng Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch kiểm tra lại toàn bộ các điều kiện chuẩn bị cho kỳ thi. Các trường THPT chủ động, tiếp tục rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi; phối hợp với hội phụ huynh học sinh, các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện đoàn tổ chức các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ các thí sinh, vệ sinh toàn bộ khuân viên trường, lớp, phòng thi, ký túc xá đảm bảo sạch sẽ; Ban Chỉ đạo Phổ cấp giáo dục các bậc học địa phương phối hợp với các trường tổ chức các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi như ăn ở của thí sinh, nắm bắt sỹ số và chuẩn bị các phương án đảm bảo cho kỳ thi; tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, Trung tâm Y tế và các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, sức khỏe cho cán bộ coi thi, thí sinh dự thi…góp phần để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn huyện diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất./.

Văn Linh - Hồng Nhung

Tin cùng chuyên mục