UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức hội nghị Báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sáng ngày 23/11, UBND huyện Chiêm Hóa đã tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi họp xét theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị Báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết quả kê khai, đăng ký, họp xét, cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình cá nhân đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện sát sao, các cơ quan, đơn vị, ngành từ huyện đến cơ sở đã tập trung thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình. Hoàn thành việc kê khai, đăng ký đất đai với 33.117 hồ sơ/ 31.814 hộ gia đình, cá nhân thuộc 378 thôn, bản, tổ nhân dân trên địa bàn 26 xã, thị trấn. Đã thực hiện cấp 40.810 giấy chứng nhận với diện tích 7661,2 ha, đạt 100% so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Đối với kết quả họp xét: đã có 20.121 lượt hộ/ 9.447 hồ sơ với tổng số thửa đất là 41.837 thửa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu; Có 8.303 lượt hộ/9.447 hồ sơ/11.447 thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận lần đầu với diện tích là hơn 2.000ha. Đến tháng 10/2016, toàn huyện đã cấp 96.586 giấy chứng nhận cho 53.204 lượt hộ gia đình, cá nhân với trên 36.615 ha, đạt 97,3% diện tích đất cần cấp.

Đại biểu dự hội nghị tham gia thảo luận.

Với những kết quả đạt được trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 01, hội nghị đã tập trung vào các ý kiến thảo luận, những khó khăn, vướng mắc còn chưa giải quyết dứt điểm trong quá trình thực hiện. Các xã, thị trấn cũng đã đưa ra những vấn đề cụ thể còn chưa giải quyết được như; nguồn gốc sử dụng đất không chính xác, kê khai sử dụng đất trước mốc nhưng không có giấy tờ chứng minh về nguồn gốc sử dụng tại thời điểm kê khai. Diện tích do các nông lâm trường bàn giao lại cho địa phương quản lý đã phê duyệt nhưng cắm mốc thực địa chưa được đo đạc, lập phương án chi tiết. Hộ gia đình, cá nhân tự chuyển mục đích, lấn chiếm đất, đất có tranh chấp, chuyển quyền sử dụng đất sau thời gian quy định mà bên chuyển quyền chưa được cấp giấy chứng nhận, chưa làm thủ tục theo quy định. Sơ đồ thửa đất xin cấp không đúng với thực tế sử dụng đất, không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Lâm, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị số 01. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục tập trung thự hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Quy trình xét, cấp giấy chứng nhận thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp giấy của Tỉnh. Các xã, thị trấn lập kế hoạch chi tiết họp xét đến từng thôn bản, tổ nhân dân, thống nhất phấn đấu trước ngày 10/12/2016 các xã, thị trấn tổ chức họp xét xong để tiến hành rà soát, thẩm định và cấp giấy.  Các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị, Ban chỉ đạo, Tổ giúp giúp việc phải thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tránh rườm rà, công khai mình bạch và phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm, có trách nhiệm với nhân dân trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phấn đấu hoàn thành kê hoạch đề ra./.

Văn Linh

Tin cùng chuyên mục